ภาพลักษณ์ของพระเจ้า

เทววิทยาระบบไม่ใช่เทววิทยาในพระคัมภีร์ แต่ถ้ามันจะเป็นคริสเตียนมันจำเป็นต้องพักตามเทววิทยาพระคัมภีร์ ดังนั้นบทความนี้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อตัดสินความเชื่อของคริสเตียนจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้: อันดับแรกฉันจะตรวจสอบคำสอนของพระคัมภีร์เดิมในภาพลักษณ์ของพระเจ้า จากนั้นฉันจะตรวจสอบคำสอนของพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับภาพ; และประการที่สามจากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิชาการร่วมสมัยหลายคนฉันจะทำงานอย่างมีระบบและมีความหมายเชิงเทววิทยาของ imago Dei

ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม

รูปแบบที่ชัดเจนของภาพของพระเจ้าปรากฏในสามตำราในพันธสัญญาเดิม: ปฐมกาล 1: 26–27; 5: 1-2; และ 9: 6 ฉันไม่ได้รวมอยู่ในบทสนทนาที่สำคัญเช่นสดุดี 17:15 และปัญญาจารย์ 7:20 เพราะถึงแม้ว่าข้อความเหล่านี้จะมีเนื้อหาของมนุษย์เช่นนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับพระฉายาของพระเจ้า ด้วยข้อ จำกัด นี้ภายในเนื้อแท้ของพันธสัญญาเดิมเราพร้อมเห็นว่าในบรรดานักเขียนโบราณนั้นไม่มีความสนใจที่จะอธิบายมนุษย์ในแง่ของภาพลักษณ์ของพระเจ้า สิ่งนี้เตือนเราว่าเราควรวัดความสำคัญของเราตามนั้น

ข้อความแรกปฐมกาล 1: 26–27 บันทึกการกระทำสุดท้ายของวันที่หกแห่งการสร้างสรรค์:

พระเจ้าตรัสว่า“ ให้เราสร้างมนุษย์ ตามแบบฉายาของเรา และให้พวกเขามีอำนาจเหนือปลาในทะเลและเหนือนกในท้องฟ้าและปศุสัตว์และทั่วทั้งโลกและเหนือสิ่งที่คืบคลานไปบนโลก "ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ ของเขา เขาสร้าง ภาพลักษณ์ของพระเจ้า เขาสร้างทั้งชายและหญิง 1

บทที่ห้าของปฐมกาลประกอบด้วยลำดับวงศ์ตระกูลจากอาดัมถึงโนอาห์ มันเริ่มต้น:

นี่คือหนังสือของอาดัมหลายชั่วอายุคน เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เขาสร้างเขาในแบบ ของพระเจ้า เขาสร้างชายและหญิงและพวกเขาอวยพรพวกเขาและตั้งชื่อพวกเขาผู้ชายเมื่อพวกเขาถูกสร้างขึ้น (ปฐมกาล 5: 1–2)

เนื้อหาตอนที่สามของเราตกอยู่ในบริบทของพระพรที่พระเจ้าประทานให้โนอาห์ทันทีหลังน้ำท่วม พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า“ ผู้ใดทำให้โลหิตของมนุษย์ไหลผู้อื่นเลือดของเขาจะหลั่งเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ ของเขาเอง

ในข้อความเหล่านี้ รูปภาพ คำภาษาอังกฤษแปลคำภาษาฮีบรูว่า และ อุปมา ภาษาอังกฤษแปลความผิดของชาวฮีบรู (ยกเว้นในปฐมกาล 5: 1 ที่ซึ่ง ความคล้ายคลึงกัน แปล tselem ) ภารกิจแรกของเราคือค้นหาความหมายของคำเหล่านี้จากการใช้งานในพันธสัญญาเดิมทั้งหมด

ในส่วนที่เหลือของพันธสัญญาเดิมใช้ tselem แต่สำหรับทั้งสองข้อยกเว้นเพื่ออ้างถึงภาพทางกายภาพของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ และภาพเหล่านี้เกือบจะสม่ำเสมอน่ารังเกียจ 2 ข้อยกเว้นของการใช้งานนี้อย่างไรก็ตามขยาย ความเป็นไปได้ของความหมายของคำสำคัญนี้ ดังนั้นเราควรพิจารณาข้อความเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ในสดุดี 39: 5–6 เราอ่าน:

ดูเถิดเจ้าได้ทำให้วันเวลาของฉันน้อยลง

และอายุการใช้งานของฉันจะไม่เป็นอะไรต่อหน้าคุณ

แน่นอนมนุษย์ทุกคนยืนเป็นเพียงลมหายใจ!

แน่นอนว่ามีชายคนหนึ่งเล่าเรื่อง!

ESV ทำให้ เงาของ tselem ซึ่งชี้ไปที่ความหมายของมันว่ามีความคล้ายคลึงหรือสะท้อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า แน่นอนมันไม่ได้เป็นไอดอลวัสดุหรือสิ่งที่ชอบ ดังนั้นเราจึงมีหลักฐานบางอย่างที่ว่า tselem ไม่ถูกผูกไว้เพื่อแสดงภาพทางกายภาพ ในทำนองเดียวกันในสดุดี 73:20 อาสาฟพูดถึงคนต่างชาติที่ร่ำรวยพูดว่า

เหมือนฝันเมื่อมีคนตื่น

ข้า แต่พระเจ้าเมื่อเจ้าปลุกตัวเองเจ้าก็ดูถูกพวกเขาในฐานะ สึลาม

ที่นี่ ESV ทำให้ ภูตผี ปีศาจ Tsalmam ดังนั้นเราจะไม่จัดการกับภาพที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ แต่เป็นภาพนามธรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วย von Rad ฉันสรุปจากหลักฐานข้างต้นว่า tselem “ หมายถึงงานพลาสติกที่แท้จริงส่วนใหญ่ซ้ำซ้อนหรือบางครั้งเป็นไอดอล . . ในบางครั้งมันหมายถึงความซ้ำซ้อนในความรู้สึกที่ลดลงของรูปร่างหน้าตาเมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับ” 3

คำที่สำคัญที่สองคือ ปีศาจ นอกเหนือจากตำราปฐมกาลมีความยืดหยุ่นมากกว่าตัว ละคร มันถูกใช้ในความรู้สึกที่เป็นรูปธรรมเกือบจะเหมือนกันกับ tselem, 4 และในความหมายที่เป็นนามธรรมของ resemblance 5 แม้ว่าคุณภาพที่เป็นนามธรรมอยู่ที่นั่นมีการใช้ ปีศาจ อย่างสม่ำเสมอในการเชื่อมต่อกับการทำสำเนาที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นอีกครั้งเช่นเดียวกับ tselem การใช้งานของ ปีศาจ กระตุ้นให้เราอย่างมากในทิศทางของภาพทางกายภาพ

คำถามต่อไปที่เราถามคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองคำนี้หรือไม่เมื่อผู้เขียนพูดว่า“ ให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบของเราตามความคิดของเรา” (ปฐมกาล 1:26) หลักฐานไม่เห็นด้วยกับความแตกต่างที่ร้ายแรง หากผู้เขียนรู้สึกถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง tselem * และ * demuth ในข้อ 26 ซึ่งเป็นความละเอียดของพระเจ้าที่จะสร้างแล้วทำไมเขาไม่ ละทิ้งความตาย ในข้อ 27 บันทึกการกระทำของการสร้างมาก? คำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการกำกับดูแลไม่ว่าจะโดยพระเจ้าในการสร้างมนุษย์ในอุปมาของเขาหรือโดยผู้เขียนบันทึกมันคือว่าไม่มีการกำกับดูแลโดยทั้งสองและไม่มีอะไรหายไปจากมนุษย์หรือจากความหมายของข้อความ โดยการละเว้นจาก ปีศาจ หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการใช้แทนกันของสองคำนี้คือในปฐมกาล 5: 1 และ 9: 6 มีเพียงหนึ่งคำเท่านั้นที่ใช้เพื่อแสดงถึงภาพ อสูร ใน 5: 1 และ tselem ใน 9: 6 นักแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และแปลทั้งความ จริง และความ จริง ในตำราด้วยคำเดียว eikōn ในที่สุดเกี่ยวกับปฐมกาล 1:26 เราต้องระลึกถึงการทำซ้ำเพื่อให้เห็นถึงการเน้นย้ำความหลากหลายและจังหวะเป็นเรื่องธรรมดาในกวีนิพนธ์ฮีบรู (เช่นสดุดี 59: 1–2; 104) ตอนนี้ (ปฐมกาล 1: 26–27) เป็นบทกวีและการทำซ้ำข้อ 27 มีความชัดเจน “ ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในภาพของเขา / ในภาพของพระเจ้าเขาสร้างเขา / ชายและหญิงที่เขาสร้างพวกเขา” มันเป็นที่เข้าใจในบริบทนี้ว่าผู้เขียนจะใช้คำสองคำที่แตกต่างกันโดยไม่มีความแตกต่างพื้นฐาน

ตอนนี้เราต้องถามว่าคำบุพบทมีบทบาทอย่างไรในวลี“ ในภาพของเราหลังจากอุปมาของเรา” ( betsalmenu kidhmuthenu ) พวกเขาบอกเป็นนัย ๆ หรือไม่ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นรูปของพระเจ้า แต่เป็นเพียงในรูปเท่านั้น? นั่นคือมนุษย์สร้างภาพลักษณ์ของพระเจ้าหรือไม่หรือเขาถูกลบออกสองครั้งภาพของภาพ? Karl Barth ติดตามความเป็นไปได้ในภายหลัง

มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า แต่ - ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ vv 26 และ 27 แต่ยังให้กำเนิด 5: 1 (และอีกครั้งในพระบัญชาที่จะไม่หลั่งเลือดมนุษย์ปฐมกาล 9: 6) - เขาถูกสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับพระฉายาของพระเจ้า 6

อย่างไรก็ตามนี่ดูเหมือนความสะดวกสบายทางศาสนศาสตร์ มีโอกาสที่ไม่ควรกดคำบุพบทสำหรับความหมายดังกล่าว เหตุผลหลักของฉันในการพูดถึงสิ่งนี้พบได้ในปฐมกาล 5: 3“ เมื่ออาดัมมีอายุ 130 ปีเขาได้เลี้ยงดูลูกชาย ในอุปมาของเขาตามรูปของเขา และตั้งชื่อเขาว่าเซท” ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่ามี รูปภาพของอดัมตามที่เซทถูกทำให้ทันสมัย ข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของทั้งสองตำรานี้คือเมื่อผู้เขียนใช้ถ้อยคำแบบนี้เขาก็หมายความว่าในแง่หนึ่งคนคนหนึ่งเหมือนคนอื่น; ผู้ชายอยู่ในระดับหนึ่งสำเนาของผู้สร้างของเขา ในฐานะที่เป็น HC Leupold กล่าวว่า "วลีที่ปรับเปลี่ยนสองครั้ง 'ในภาพของเราหลังจากที่อุปมาของเรา' คือในการวิเคราะห์ล่าสุดไม่มีอะไรมากไปกว่าวลีที่มีจุดมุ่งหมายที่จะยืนยันด้วยการเน้นความคิดที่ว่า “7

ขณะนี้เราอยู่ในฐานะที่จะถามผู้เขียนปฐมกาล 1: 26–27; 5: 1-2; และ 9: 6 ตั้งใจที่จะสื่อถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์ ในการตอบคำถามนี้ให้เราสังเกตอย่างใกล้ชิดถึงบริบทของปฐมกาล 1. คุณลักษณะของการเล่าเรื่องการสร้างนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์อย่างไร? 1) มนุษย์คือสิ่งสร้างครั้งสุดท้าย; 2) มีเพียงมนุษย์คนเดียวเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นภาพของพระเจ้า; 3) มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับอำนาจเหนือทั่วโลก 4) ก่อนที่จะมีการสร้างมนุษย์เพียงอย่างเดียวก็มีคำแนะนำจากสวรรค์; และ 5) มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ระบุอย่างชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นทั้งชายและหญิง แต่ละคุณลักษณะเหล่านี้ช่วยอะไรบ้างหากเราเข้าใจภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์?

อย่างแรกมนุษย์คนนั้นคือสิ่งสร้างครั้งสุดท้ายก่อให้เกิดข้อความเช่น“ มนุษย์เป็นมงกุฎแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดจบของสิ่งที่ชี้นำ” แต่สิ่งนี้บอกอะไรเราไม่เกี่ยวกับธรรมชาติของภาพลักษณ์ของพระเจ้า

ประการที่สองและที่สำคัญที่สุดคุณลักษณะของปฐมกาล 1 คือคำแถลงที่แท้จริงที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า บนพื้นฐานของหลักฐานทางภาษาที่นำเสนอข้างต้นมันจะสะท้อนให้เห็นถึงอคติทางเทววิทยาที่จะปฏิเสธว่าผู้เขียนหมายถึงลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพของมนุษย์ภาพผู้สร้างของเขา ในฐานะที่เป็น von Rad พูดว่า:

ความมหัศจรรย์ของการปรากฏกายของมนุษย์นั้นไม่ได้รับการยกเว้นจากภาพลักษณ์ของพระเจ้า นี่คือความคิดดั้งเดิมและเราไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ามันเป็นวิธีที่สมบูรณ์ในการสะท้อนของศาสนศาสตร์ในการสะท้อนแนวโน้มทางวิญญาณและทางปัญญา ดังนั้นเราจะทำได้ดีที่จะแยกร่างกายออกจากจิตวิญญาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้: มนุษย์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า 8

ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์อาจไปไกลกว่ากายนั้นไม่ได้ถูกตัดออก แต่มันกลับกลายเป็นว่าผู้เขียนปฐมกาลตั้งใจที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนั้น

คุณลักษณะที่สามของการเล่าเรื่องการทรงสร้างคือมนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับอำนาจเหนือทั้งโลก Helmut Thielicke คิดว่าที่นี่เรามีคำแถลงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญมาก

ความคล้ายคลึงกันของพระเจ้าจึงเป็นความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์เพราะมันปรากฏอยู่ในตำแหน่งการปกครองของมนุษย์ เผชิญหน้า กับส่วนที่เหลือของการสร้างหรือดีกว่าเพราะมัน ประกอบด้วย ในการประกาศนี้ในการออกกำลังกายของการปกครองและการปกครองนี้ 9

เขายืนยันว่าจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาพและการรวมตัวกันของมันคือการกำหนดวิธีคิดอย่างสงบในการคิดลงบนข้อความซึ่งต่างกับความคิดในพระคัมภีร์ไบเบิล เหนือความคิดนี้ฉันจะวางความขัดแย้งของ von Rad ไว้ “ ค่าคอมมิชชั่นในการปกครองนี้ไม่ถือเป็นภาพพจน์ของพระเจ้า แต่มันคือผลที่ตามมานั่นคือสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถเพราะมัน” 10 ดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกับความจริงไม่ใช่เพราะมันสะท้อนความคิดอย่างสงบ (ฟอนราดฉันคิดว่าจะต้องตกใจกับข้อกล่าวหานั้น) แต่เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการจัดการภาษาของข้อความ เราต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่าผู้เขียนอาจไม่ต้องการบอกเราเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพอีกต่อไปเพราะตามข้อควรระวังของ von Rad“ ข้อความนี้พูดถึงธรรมชาติของภาพลักษณ์ของพระเจ้าน้อยกว่าจุดประสงค์ของมัน มีการกล่าวถึงของประทานน้อยกว่างานที่ทำ” 1

คุณลักษณะเฉพาะที่สี่ของการสร้างของมนุษย์คือคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำหน้ามัน “ จากนั้นพระเจ้าตรัสว่า ' ให้เรา สร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเราตามแบบที่เราเห็น” (ปฐมกาล 1:26) บาร์ทหาจุดสำคัญที่นี่เพื่อกำหนดลักษณะของภาพ “ คู่แท้ในพระเจ้าที่นำไปสู่การตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์คือต้นแบบลับซึ่งเป็นพื้นฐานของสำเนาที่ชัดเจนภาพลับและภาพสะท้อนที่ชัดเจนในการอยู่ร่วมกันของพระเจ้าและมนุษย์และการดำรงอยู่ของ มนุษย์เอง” 12 กล่าวอีกนัยหนึ่งการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเพื่อระบุลักษณะ“ I-Thou” ของการดำรงอยู่ของพระเจ้าซึ่งมนุษย์เป็นสำเนา ดังนั้นภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์จึงประกอบด้วยที่อยู่ของมนุษย์และได้รับการกล่าวถึงในฐานะ“ เจ้า” ณ จุดนี้เราต้องระมัดระวังอย่างมากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างบนมือข้างหนึ่งสิ่งที่อาจเป็นการประเมินธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกต้อง และพระเจ้าและในทางกลับกันการประเมินที่ถูกต้องของสิ่งที่ผู้เขียนปฐมกาลตั้งใจจะพูด ฉันพบว่ามันยากมากที่จะเห็นการตีความของ Barth ในความตั้งใจของผู้เขียน (แม้ว่าฉันจะไม่แยกแยะความเป็นไปได้) ในข้อความทั้งสามที่มีข้อความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:27, 5: 1, 9: 6) ไม่มีการกล่าวถึงส่วนใหญ่ อีกทั้งยังใช้พหูพจน์อื่นในที่อื่นเมื่อพระเจ้าพิจารณาก่อนการกระทำสำคัญ ในปฐมกาล 11: 7-8 เราอ่าน:“ 'มาเถิด ให้เรา ลงไปที่นั่นและทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนเพื่อที่พวกเขาจะไม่เข้าใจคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่ง' ดังนั้น พระเจ้า จึง ทรง แยกพวกเขาออกจากที่นั่นให้ทั่วพื้นแผ่นดินโลก” เราอาจพูดสองสิ่งบนพื้นฐานของข้อนี้ ประการแรกดูเหมือนว่าพหูพจน์ ให้เรา อาจเป็นวิธีชี้ไปที่การพิจารณาตนเองของพระเจ้า 13 สองเมื่อผู้เขียนใช้พหูพจน์เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาตั้งใจเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างสิ่งที่พหูพจน์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของพระเจ้าและ วัตถุทันทีของการกระทำของเขา

คุณสมบัติสุดท้ายของบัญชีการสร้างที่ไม่ซ้ำกับผู้ชายคือข้อความที่ชัดเจนว่าเขาถูกสร้างขึ้นเป็นชายและหญิง นี่เป็นการยืนยันอีกครั้งในปฐมกาล 5: 2 บาร์ ธ หาที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงของภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์ในฐานะ "เจ้า" "มนุษย์สามารถและจะเป็นคนต่อหน้าพระเจ้าและในหมู่เพื่อนของเขาเท่านั้นเมื่อเขาเป็นผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงและผู้หญิงในความสัมพันธ์กับผู้ชาย" 14 มุมมองนี้อ่อนแอลงเมื่อคนหนึ่งปฏิเสธความคิดอื่น ๆ ของบาร์ ธ ว่าคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมปฐมกาล 1:26 นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ต้นแบบของพระเจ้าที่มนุษย์เป็นผู้คัดลอก ฉันได้ละทิ้งความคิดนั้นและฉันไม่พบสิ่งใดในข้อความที่จะบังคับให้ฉันคิดว่าผู้เขียนตั้งใจที่จะพูดว่าความเป็นกะเทยของมนุษยชาติเป็นส่วนสำคัญของภาพ

ในที่สุดถ้าเราดูปฐมกาล 9: 6 เราจะเห็นอีกครั้งว่าผู้เขียนบอกเราว่าเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีรูปลักษณ์ของพระเจ้า เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า“ ผู้ใดก็ตามต้องทำให้โลหิตของมนุษย์หลั่งเลือดของมนุษย์โดยการหลั่งเลือดของเขา” สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้คือว่าหลังจากที่มนุษย์ตกสู่บาป ในทางลบไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามนุษย์สูญเสียภาพ ข้อดีของการถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้ายังคงเป็นความจริงที่ตั้งไว้หลังการล่มสลาย ดังนั้นฉันจึงเห็นด้วยกับบาร์ทว่า“ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทั้งพันธสัญญาเดิมและในใหม่ไม่มีร่องรอยของการยกเลิกสถานะอุดมคตินี้หรือการทำลาย อิมาโกเดอี บางส่วนหรือทั้งหมด” 15 (ฉันยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคำสั่งทั้งหมดนี้)

ข้อสรุปต่อไปนี้อาจมาจากการสนทนาที่กล่าวมาข้างต้น: ชายคนนั้นอยู่ในรูปของพระเจ้าหมายความว่ามนุษย์ในฐานะที่เป็นทั้งบุคคลทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณมีความรู้สึกเหมือนผู้สร้างของเขา เราไม่ได้บอกว่าลักษณะของอุปมานี้เป็นอย่างไร แต่เราได้รับการบอกว่าสิ่งสำคัญจริงๆ: แม้ในฐานะคนบาปเราก็มีภาพพจน์ของพระเจ้า อันเป็นผลมาจากภาพนี้ในเราเรามีอำนาจเหนือทั่วโลกและเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่วันของเราบนโลก นอกเหนือจากคำสอนนี้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์พันธสัญญาเดิมเงียบ

ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่

ในพันธสัญญาใหม่คำหลักสำหรับ รูปภาพ คือ eikōn คำที่สองคือ homoiōsis และ charaktēr eikōn ปรากฏในยี่สิบข้อตลอดพันธสัญญาใหม่ ในสิบสองของเหล่านี้อย่างชัดเจนหมายถึงการเป็นตัวแทนทางกายภาพ 16 ในข้อเดียวมันหมายถึงกฎหมายที่ไม่เป็นภาพที่แท้จริงของสิ่งที่จะมา (ฮีบรู 10: 1) สองครั้งใช้เพื่อแสดงว่าพระคริสต์เป็นพระฉายาของพระเจ้า (2 โครินธ์ 4: 4, โคโลสี 1:15) และห้าครั้งที่เกี่ยวข้องกับภาพของพระคริสต์หรือพระเจ้า (โรม 8:29, 1 โครินธ์ 11: 7; 15:49; 2 โครินธ์ 3:18; โคโลสี 3:10) ยากอบใช้ homoiōsis บอกว่ามนุษย์“ ถูกสร้างขึ้นตามแบบ ของพระเจ้า ” (ยากอบ 3: 9) ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูใช้ charaktēr เพื่อบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็น "ลักษณะที่แน่นอนของ [พระเจ้า]" (ฮีบรู 1: 3)

ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูคริสต์เป็นพระฉายาของพระเจ้าและเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรารู้ว่าเรากำลังพูดถึง ภาพ ที่นี่ในแง่ที่แตกต่างจากที่เราพบในพันธสัญญาเดิม “ เขาเป็นรูปของพระเจ้าที่มองไม่เห็น . . . เพราะว่าสรรพสิ่งทั้งสิ้นในพระเจ้านั้นพอพระทัยที่จะสถิตอยู่ในพระองค์” (โคโลสี 1:15, 19; เปรียบเทียบ 2 โครินธ์ 4: 4) คนที่เห็นพระเยซูคริสต์เห็นพระเจ้า (ยอห์น 12:45; 14: 9) พระเยซูคือความรุ่งโรจน์แห่งพระสิริของพระเจ้าและการเป็นตัวแทนของธรรมชาติของเขา (ฮีบรู 1: 3; ยอห์น 1:14) ตอนนี้ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นรูปของพระเจ้าแล้วพันธสัญญาใหม่มองว่ามนุษย์อยู่ในรูปลักษณ์ของพระเจ้าอย่างไร? ย่อหน้าต่อไปนี้เป็นข้อความสำคัญ

ในบทที่สิบห้าของ 1 โครินธ์ข้อ 35 ถึง 50 ตอบคำถาม“ คนตายเป็นขึ้นมาได้อย่างไร? พวกเขามีร่างกายแบบไหน?” (1 โครินธ์ 15:35) หลังจากสนทนารายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของคนตายแล้วเปาโลได้กล่าวสรุป:“ และเมื่อเราได้กำเนิดภาพของโลกเราก็จะได้รับภาพของสวรรค์” (1 โครินธ์ 15:49, ASV) บริบททำให้ชัดเจนว่าเปาโลกำลังคิดในแง่ส่วนตัวอาดัมเป็นดินและพระคริสต์ทรงเป็นสวรรค์ เราต้องถามว่า "ภาพแห่งสวรรค์" เกี่ยวข้องกับอะไร คำตอบนั้นพบได้ในการสังเกตว่าข้อสรุปใด 49 ข้อสรุป “ ภาพแห่งสวรรค์” เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของร่างกายการฟื้นคืนชีพ “ มันถูกหว่านด้วยการคอรัปชั่น มันถูกเลี้ยงขึ้นโดยไม่เน่าเปื่อยมันถูกหว่านในความอัปยศ มันเป็นขึ้นมาด้วยสง่าราศี: มันหว่านในความอ่อนแอ; มันถูกยกให้อยู่ในอำนาจ: มันถูกหว่านร่างตามธรรมชาติ; มันถูกยกให้เป็นร่างฝ่ายวิญญาณ” (1 โครินธ์ 15: 42–44, ASV) ดังนั้นการยึดถือ“ ภาพแห่งสวรรค์” จึงจะไม่มีวันเสื่อมคลายรุ่งโรจน์มีพลังและมีจิตวิญญาณ

เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งที่เปาโลกำลังคิดในเรื่องภาพลักษณ์ของพระเจ้าในปฐมกาล 1:26 เลย เขาเกี่ยวข้องกับการสอนเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพและการอุปมาอุปมัย "ภาพแห่งสวรรค์" นั้นเป็นประโยชน์ เขาไม่ได้สอนการฟื้นตัวของภาพ ณ จุดนี้ (เสียชีวิตหรือหลงทางในฤดูใบไม้ร่วง) เพราะเขากำลังตัดร่างการคืนชีพกับสิ่งที่อดัมเคยกระทำโดยการทรงสร้าง (ก่อนฤดูใบไม้ร่วง):“ เช่นกัน อดัมคนแรกกลายเป็นวิญญาณมีชีวิต อดัมคนสุดท้าย กลาย เป็นวิญญาณที่ให้ชีวิต” (1 โครินธ์ 15:45, ASV) เปาโลไม่ได้ตัดร่างกายที่ล้มลงด้วยร่างกายที่ไถ่แล้ว แต่เป็นร่างกายตามธรรมชาติกับร่างกายฝ่ายวิญญาณ:“ ถ้ามีร่างกายตามธรรมชาติก็จะมี ร่างกาย ฝ่ายวิญญาณด้วย . . . ชายคนแรกเป็นของแผ่นดินโลกมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์” (1 โครินธ์ 15:44, 47, ASV) ดังนั้นฉันสรุปได้ว่าข้อนี้ไม่มีอะไรจะพูดโดยตรงเกี่ยวกับพระฉายาของพระเจ้าที่มนุษย์มีอยู่หรือเคยมีอยู่และจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เหตุผลที่ฉันตรวจสอบข้อความนี้ทั้งหมดคือว่ามันหาทางเข้าสู่การสนทนาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์เกี่ยวกับภาพของพระเจ้าที่ฉันได้สังเกตเห็นบางครั้งมันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ตีความอย่างถูกต้องมันเป็นคำเตือนเบื้องต้นว่าการปรากฏตัวของ ภาพ คำเพียง "ภาพของสวรรค์" ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนกำลังคิดในแง่ของปฐมกาล 1: 26-27

ในโรม 8: 29–30 เปาโลเขียน

สำหรับคนที่เขาคิดล่วงหน้าเขาก็กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องหลายคน คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ทรงเรียกด้วยและคนที่พระองค์ทรงเรียกนั้นก็ชอบธรรมด้วยและคนที่พระองค์ทรงชอบธรรมก็ทรงยกย่องเขาด้วย

ในข้อนี้วลี“ สอดคล้องกับภาพของพระบุตรของพระองค์” กำหนดจุดหมายปลายทางซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า 17 ข้อที่ 30 ระบุว่าผู้ที่ถูกกำหนดล่วงหน้าให้อยู่ในรูปของพระเจ้านั้นเป็นวิธีการที่จะสิ้นสุด เรียกว่าเป็นธรรมและสรรเสริญ การสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระคริสต์ปรากฏขึ้นพร้อมกับการถวายพระเกียรติ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริบท เนื่องจากเราถูกกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์“ เพื่อเขาจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องหลายคน” จากนั้นการปฏิบัติตามภาพลักษณ์ของเขาหมายถึงการเป็นทายาทกับเขา - พี่น้อง แต่ในโรม 8:17 การเป็นทายาทเพื่อนกับพระคริสต์อยู่ในระดับเดียวกับที่ได้รับเกียรติกับเขาในขณะที่การแบ่งปันความทุกข์ของเขาเป็นเงื่อนไขของทั้งสอง ดังนั้นการเป็นไปตามพระฉายาของพระคริสต์จึงได้รับเกียรติจากเขา ยิ่งกว่านั้นโรม 8:18 และ 21 พูดถึงรัศมีภาพในฐานะชะตากรรมของผู้เชื่อซึ่งในข้อ 29 อธิบายว่าสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าในข้อความปัจจุบันความหมายที่แนบมากับ "ภาพของลูกชายของเขา" คือการถวายพระเกียรติของนักบุญ

คุณสมบัติอื่นของข้อความนี้มีความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ของเรา ก่อนอื่นความหมายที่จำเป็นของคำพูดของเปาโลคือตอนนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติตามพระฉายาของพระคริสต์อย่างน้อยก็ไม่สมบูรณ์ การสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระคริสต์อย่างสมบูรณ์กำลังรอการเชิดชูสุดท้ายซึ่งเป็นอนาคต ประการที่สองก็คือพระเจ้าผู้ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ พระเจ้าทรงเรียกล่วงหน้าพระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าทรงชอบธรรมและพระเจ้าทรงเชิดชู ผู้ชายที่นี่เป็นผู้รับทั้งหมด ความเป็นไปได้ของการเข้าใจความหมายของเปาโลในภาพนี้ในขณะที่การฟื้นฟูภาพที่หายไปนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเปาโลคิดหรือไม่ว่ามนุษย์ได้สูญเสียพระฉายาของพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างไว้ คำตอบของคำถามนี้จะชัดเจนเมื่อฉันพูดถึง 1 โครินธ์ 11: 7 สำหรับช่วงเวลาที่เราควรจำไว้ว่าใน 1 โครินธ์ 15:49 พอลใช้คำศัพท์ ภาพ และแน่นอนไม่ได้ตั้งใจเชื่อมต่อโดยตรงกับ ภาพ ของปฐมกาล 1:26

ใน 2 โครินธ์ 3:18 เนื้อหาของภาพที่กล่าวมานั้นเป็นสง่าราศีอีกครั้ง - สง่าราศีของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์

และเราทุกคนที่ได้รับการเปิดเผยใบหน้าได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้ากำลังถูกแปรสภาพเป็นภาพเดียวกันจากระดับหนึ่งของรัศมีภาพสู่อีกระดับหนึ่ง สำหรับสิ่งนี้มาจากพระเจ้าผู้เป็นวิญญาณ

ใน 2 โครินธ์ 4: 3–6 เราเรียนรู้ว่ารัศมีภาพที่เราเห็นคือสง่าราศีของพระคริสต์และสง่าราศีของเขาคือ“ แสงสว่างแห่งพระกิตติคุณ” ที่ส่องประกายในใจเรา โดยแสงสว่างของความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่เราได้รับการยกย่องและด้วยเหตุนี้จึงค่อยๆบรรลุถึงพระฉายาของพระเจ้า ที่นี่เปาโลวางคำสอนของเขาเกี่ยวกับภาพควบคู่ไปกับการสั่งสอนพระกิตติคุณและทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงกระทำตามจุดประสงค์นิรันดร์ของเขาในชีวิตมนุษย์

อีกแง่มุมที่สำคัญมากของการสอนของเปาโลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าคือการระบุถึงรัศมีภาพของพระคริสต์ด้วยสง่าราศีของพระเจ้า ใน 2 โครินธ์ 3:18“ รัศมีภาพของพระเจ้า” นั้นคลุมเครือ แต่เมื่อเราทำตามเนื้อหาในบทที่สี่เราจะเห็นว่าเปาโลใช้วลี“ สง่าราศีของพระคริสต์” และ“ สง่าราศีของพระเจ้า” สลับกัน ใน 2 โครินธ์ 4: 4 เขาพูดถึง“ ความสว่างของข่าวประเสริฐแห่งพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า” จากนั้นในข้อ 6 ราวกับว่าทำตามตรรกะของถ้อยคำของเขาเองเขาพูดถึง“ ความสว่าง เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรัศมีภาพของพระเจ้าต่อหน้าพระเยซูคริสต์” ดังนั้นเราไม่ควรแยกความแตกต่างที่สำคัญในคำสอนของเปาโล ณ จุดนี้ระหว่างการสอดคล้องกับภาพของพระคริสต์และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระเจ้า เมื่อชายคนหนึ่งบรรลุถึงพระสิริอันสมบูรณ์ของพระคริสต์เขาได้บรรลุพระฉายาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้

ข้อความนี้ยืนยันว่าตอนนี้มนุษย์ยังไม่เป็นไปตามพระฉายาของพระเจ้าอย่างที่เปาโลใช้วลี แต่มันก็ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ชายกำลังอยู่ในกระบวนการของการกลายเป็นภาพ ข้อความนี้มีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการประการแรกเพราะมันสอนว่า“ สิ่งนี้มาจากพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18) โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคริสเตียนเขาได้สัมผัสกับความเป็นจริงในปัจจุบันของภาพลักษณ์ของพระเจ้าและเปลี่ยนจากรัศมีภาพระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง ความจริงนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในคำสอนของเปาโลเกี่ยวกับธรรมชาติใหม่

ตอนต่อไปที่เราพิจารณาคือโคโลสี 3: 9–10

อย่าโกหกคนอื่นเพราะเห็นว่าคุณได้ทิ้งตัวเก่าด้วยการฝึกฝนและใส่ตัวตนใหม่ซึ่งได้รับการต่อเติมด้วยความรู้หลังจากภาพลักษณ์ของผู้สร้าง

ที่นี่เราพบภาพในบริบทของการตักเตือนทางศีลธรรมซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน โปรดทราบว่าไม่ใช่ลักษณะเก่าของเราที่กำลังต่ออายุ ที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ มันเป็นธรรมชาติใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่กว่าเหมือนเดิม ต้องเปลี่ยนจากรัศมีภาพหนึ่งถึงอีกมุมหนึ่ง Lightfoot ใช้“ ความรู้” เพื่อหมายถึง“ สู่ความรู้สมบูรณ์แบบ” 18 นั่นคือลักษณะพื้นฐานของการต่ออายุของเราหลังจากภาพลักษณ์ของผู้สร้างของเราคือความรู้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะต้องเข้าใจในแง่ของความรู้ที่มีในพระคริสต์ เปาโลกล่าวในโคโลสี 1: 9 ว่าเขาได้อธิษฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวโคโลสีอาจ“ เต็มไปด้วยความรู้ในเจตจำนงของเขาในปัญญาและความเข้าใจทางวิญญาณทั้งหมด” และในโคโลสี 2: 2–3 เขาพยายามให้พวกเขา ความมั่งคั่งที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในการทำความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับความลึกลับของพระเจ้าซึ่งก็คือคริสร์ซึ่งเป็นที่ซ่อนสมบัติแห่งปัญญาและความรู้ทั้งหมด” ดังนั้นในโกโลซาย 3:10 องค์ประกอบสำคัญของภาพ ความรู้ที่สมบูรณ์และสมบูรณ์แบบ สิ่งนี้มีคุณสมบัติในข้อ 11 ที่กล่าวว่า“ พระคริสต์ทรงเป็นทุกคนและในทุกสิ่ง” สิ่งที่ควรสังเกตคือเมื่อผ่านไปแล้วการต่ออายุภาพนั้นไม่ได้เกิดจากความพยายามของมนุษย์ แต่เป็นการกระทำกับเขาเราอาจจะแน่ใจ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้อความที่จะต้องพิจารณาขนานกับโคโลสี 3:10 คือเอเฟซัส 4: 22–24:

[คุณได้รับการสอน] ให้ปลดเปลื้องตัวตนเก่าของคุณซึ่งเป็นชีวิตในอดีตของคุณและเสื่อมสภาพด้วยความปรารถนาที่หลอกลวงและได้รับการฟื้นฟูด้วยจิตวิญญาณแห่งความคิดของคุณและสร้างตัวตนใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบ ของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

ไม่มีคำ อุปมาที่ ปรากฏในข้อความภาษากรีก วลี "หลังจากอุปมาของพระเจ้า" แปลเป็น ตันกะตะธีร ซึ่งแปลว่า "ซึ่งเป็นไปตามที่พระเจ้า" แต่บนพื้นฐานของการขนานในโคโลสี 3:10 และความรู้สึกที่ชัดเจนตั้งใจ ESV เติมอย่างถูกต้อง จุดไข่ปลา ในขณะที่ชาวโคโลสีคริสเตียนกำลังเข้าใกล้อุปมาอันศักดิ์สิทธิ์ในความรู้ที่สมบูรณ์กว่าในข้อนี้ความคล้ายคลึงอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ อีกครั้งภาพด้านนี้ไม่ใช่การทำของเรา ความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าในตัวเราถูกสร้างขึ้น พวกเขาเป็นสมบัติของเราเท่านั้นโดยพระคุณอย่างต่อเนื่อง

ในตำราไม่ได้กล่าวถึงเท่าที่เปาโลดูเหมือนจะเคลื่อนไหวในแนวคิดปฐมกาล 1: 26–27 ไม่มีภาพใดที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คืนค่าซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เคยครอบครองและสูญหายไป แต่ความจริงที่ว่าเปาโลละเลยที่จะพูดถึงการฟื้นฟูเช่นนี้จะกำจัดมันในลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่? ไม่เพื่อที่จะกำจัดความคิดที่ว่าภาพของพระเจ้าที่ได้รับการฟื้นฟูนั้นเป็นการฟื้นฟูภาพที่ได้รับจากการทรงสร้างเราต้องแสดงให้เห็นว่าเปาโลมองภาพของปฐมกาล 1 ว่ายังคงเหมือนเดิมในมนุษย์ที่ตกสู่บาป หากสิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ภาพของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและภาพที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูจะต้องมีความโดดเด่นอย่างระมัดระวัง

ใน 1 โครินธ์ 11: 1–6 เราพบว่าเปาโลไม่ได้คิดในเรื่องของการไถ่ แต่ในแง่ของระเบียบธรรมชาติลำดับของการทรงสร้าง ความคิดหลักสำหรับจุดประสงค์ของเราพบได้ในข้อ 7:“ สำหรับผู้ชายไม่ควรคลุมศีรษะเพราะเขาเป็นภาพและรัศมีภาพของพระเจ้า” ข้อ 8 ซึ่งบอกว่าผู้หญิงทำมาจากผู้ชายและข้อ 14 ซึ่งพูดถึง“ ธรรมชาติเอง” ทำให้ชัดเจนว่าเปาโลกำลังคิดเรื่องการสร้างที่พระเจ้ากำหนดไว้ที่นี่ ดังนั้นเมื่อเปาโลกล่าวว่าชายคนนั้นอยู่ในพระฉายาของพระเจ้าเขาจึงหมายถึงภาพแรกที่ได้รับจากการสร้างและที่สองคือ ตอนนี้ ชายคนนั้นอยู่ในภาพนั้น

เกรงว่าเราจะดูแคลนข้อความนี้เป็นแบบแยกให้เราพิจารณา James 3: 9 นี่คือความเชื่อที่เราได้รับจากการสอนของเปาโลใน 1 โครินธ์ 11: 7 โดยเจมส์ ในการเตือนเกี่ยวกับการใช้ลิ้นอย่างไม่เหมาะสมเขากล่าวว่า“ ด้วยการนี้เราให้พรพระเจ้าและพระบิดาของเราและเราจึงสาปแช่งผู้คนที่ทำตามแบบของพระเจ้า” เจมส์จึงมาพร้อมกับเปาโลในการสอนว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและขณะนี้อยู่ในพระฉายานั้นดังนั้นผลที่ตามมาบางประการก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในปฐมกาล 1:26 และ 9: 6 การอนุมานที่อาจดึงมาจากด้านบนคือ: เนื่องจากเปาโลมองว่าภาพลักษณ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์โดยอาศัยอำนาจในการสร้างภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่มนุษย์เพิ่งบรรลุในการฟื้นฟูไม่สามารถ การสร้าง ดังนั้นทั้งพระคัมภีร์เดิมและพันธสัญญาใหม่เห็นพ้องกันว่ารูปลักษณ์ของพระเจ้าที่มอบให้กับมนุษย์ในการสร้างไม่ได้หายไปแม้ในที่ที่มีบาป ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นเราจึงต้องแยกแยะระหว่างภาพลักษณ์ดั้งเดิมของพระเจ้าและการสร้างใหม่ในพระคริสต์อย่างระมัดระวัง พวกเขาไม่เท่ากัน

โดยสรุปฉันขอเสนอข้อความสรุปต่อไปนี้เกี่ยวกับการสอนพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์

 1. ความคิดในพันธสัญญาใหม่เป็นข้อสันนิษฐานที่มนุษย์ทุกคนคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของพระเจ้าในการสร้าง เรื่องนี้ไม่ได้อธิบายยกเว้นตราบเท่าที่มันเป็นพื้นดินสำหรับตักเตือนในทางปฏิบัติที่หลากหลาย
 2. คำสอนของพอลลีนส่วนกลางคือในการฟื้นฟูผู้ชายจะได้รับพระฉายาของพระเจ้า
 3. พระเยซูคือภาพและความสมบูรณ์ของพระเจ้าดังนั้นมนุษย์จึงได้รับภาพของพระเจ้าโดยการแบ่งปันในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็น
 4. ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่คริสเตียนได้รับมีจริง ๆ แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีอยู่ในชีวิตนี้
 5. การรับภาพลักษณ์ของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์หมายถึงการเริ่มมีส่วนร่วมในรัศมีภาพความรู้ความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ มันหมายถึงการเป็นเหมือนเขา
 6. ชีวิตคริสเตียนเป็นกระบวนการของการบรรลุคุณธรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่มากขึ้น
 7. ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในความเป็นจริงในปัจจุบันและความบริบูรณ์ในอนาคตเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทำงานในมนุษย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านแสงสว่างแห่งพระกิตติคุณของพระคริสต์

หากความจริงนี้ไม่ได้ตอบสนองความหิวโหยของเราให้พิจารณาว่า“ เราเป็นลูกของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่เราจะยังไม่ปรากฏ; แต่เรารู้ว่าเมื่อเขาปรากฏตัวเราจะเป็นเหมือนเขาเพราะเราจะเห็นเขาเหมือนเขา” (1 โยฮัน 3: 2)

เทววิทยาระบบและ Imago Dei

คัมภีร์ไบเบิลทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์ที่ได้รับจากการฟื้นฟู แต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่คนทั่วไปไม่รู้จัก ในการใช้ภาพนี้ตอนนี้ฉันหัน ในการสรุปการอภิปรายของฉันเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมฉันบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าธรรมชาติของภาพลักษณ์ของพระเจ้าอยู่ในใจของนักเขียนโบราณ คาร์ลบาร์ ธ และเฮลมุทธีเอลิคค์พยายามสร้างซีรีส์เพื่อค้นหาเนื้อหาของ imago Dei ในบริบทของ Genesis 1 แต่เกิดขึ้นด้วยคำตอบที่แตกต่างกันดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความคลุมเครือของข้อความ

บาร์ ธ สังเกตเห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น "เจ้า" ซึ่งพระเจ้าทรงกล่าวไว้ว่า "ฉัน" ดังนั้นมนุษย์จึงมีความเป็นเอกลักษณ์ในการที่เขายืนอยู่ในความสัมพันธ์ "I-Thou" กับมนุษย์และพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นโดยอ้างว่าวลี“ ชายและหญิงที่เขาสร้างขึ้นมา” นั้นเป็นการตีความ“ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบของเขา” (ปฐมกาล 1:27)

ผู้ชายเป็นเพียงเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นอะไรมันเป็นเพียงความแตกต่างและความสัมพันธ์นี้เท่านั้น นี่คือศักดิ์ศรีพิเศษที่กำหนดไว้ในความสัมพันธ์ทางเพศ มันสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์และเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์และสัตว์ร้าย แต่เป็นหลักการที่แท้จริงเพียงประการเดียวในการสร้างความแตกต่างและความสัมพันธ์เนื่องจากรูปแบบดั้งเดิมไม่เพียง แต่การเผชิญหน้าของมนุษย์ต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยเช่นกันมันเป็น มนุษย์ ที่แท้จริง

ธีลลิคยังชื่นชมตัวละคร“ I-Thou” ของมนุษย์ แต่ตั้งอยู่ในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงของภาพในจุดที่แตกต่างกัน

The divine likeness is thus a relational entity because it is manifested in man's ruling position vis-à-vis the rest of creation, or better, because it consists in this manifestation, in this exercise of dominion and lordship.21

We have noted von Rad's opposition to this view; let us now consider Barth's rejection of it. With regard to the relationship between the image and man's dominion, he comments:

There can be little doubt that the two are brought together and that the dominium terrae is portrayed as a consequence of the imago Dei, but the question remains whether a technical connexion is intended. If this were the case, would it not have to be expressed?”22

If this is justifiable criticism of Thielicke (and I believe it is), the same question should be put to Barth's own interpretation. Is there any “technical connection” intended between the statement that man is created in God's image and the statement that man is created male and female? “If this were the case, would it not have to be expressed?”23

Thus, when I examine contemporary discussions of the imago Dei, I find my previous conclusion confirmed. Evidence for determining the precise way the Genesis writer used the phrase, “in the image of God, ” is simply not available. We will see later that the data of Genesis 1–9 enables us to make important exclusions from the content of the imago, but no further positive content is found in the texts. Barth and Thielicke are to be commended for adhering so closely to the text itself. But adherence to the text is not faithfulness to the text when “truths” are found which are not there. All theologians have encountered the ambiguity of the Genesis teaching about the imago Dei, and traditionally a method other than straight exegesis has been employed for determining the content of the imago . This method, I believe, also underlies the efforts of many theologians who stick most closely to the Genesis texts. Stated simply, the method is this: First, determine from Scripture as many attributes of God as you can; second, determine all the attributes of man that distinguish him from the rest of the animals; third, determine which of these attributes are found in both lists, and in just these ways is man to be considered the image of God. Consider, for example the reasoning of St. Thomas:

Man is said to be after the image of God, not as regards his body, but as regards that whereby he excels other animals. Hence, when it is said, Let us make man in our image and likeness, it is added, And let him have dominion over the fishes of the sea (Genesis i.26). Now man excels all animals by his reason and intelligence; hence it is according to his intelligence and reason, which are incorporeal, that man is said to be according to the image of God.24

The method just described asks for an extensive anthropology couched in terms of the imago Dei . At this point, biblical theology and systematic theology part ways. In other words, biblical theology asks the Bible what it means by the phrase “image of God, ” whereas systematic theology asks the much larger question, “How is man like God?” What, then, have been the important answers given this question?

The early church fathers were quite agreed that the image of God in man consisted primarily in man's rational and moral characteristics, and in his capacity for holiness.25

This approach, which locates the content of the imago Dei in qualities that man possesses, has been developed and systematized in the orthodox theology of the Catholic Church. Man's God-likeness is conceived in a dualistic way. It includes “nature, ” whose substance is static and self-contained. This substance cannot be augmented or diminished, improved or destroyed, because it consists of an accumulation of ontic parts, each of which is in itself unalterable. If this nature is to point or lead beyond itself, it cannot do so of itself. There must be a creative act which imparts the supernatural gifts which lead from the natural imago to the supernatural similitudo . Originally, this distinction was found in the words image and likeness in Genesis 1:26.26 But the system does not depend on this linguistic distinction. The supernatural similitudo consists in man's original righteousness ( justitia originalis ); that is, in the harmonious ordering of the natural elements. Given this from man's God-likeness, the fall cannot affect the natural imago of ontic parts; rather, original sin consists in the dissolution of the harmonious ordering of these parts. The way St. Thomas relates the ontic imago and the supernaturally endowed similitudo is seen in the following summary.

Wherefore we see that the image of God is in man in three ways. First, inasmuch as man possesses a natural aptitude for understanding and loving God; and this aptitude consists in the very nature of the mind, which is common to all men. Second, inasmuch as man actually or habitually knows and loves God, though imperfectly; and this image consists in the conformity of grace . Thirdly, inasmuch as man knows and loves God perfectly; and this image consists in the likeness of glory. . . . The first is found in all men, the second only in the just, the third only in the blessed.27

This kind of description of the imago Dei Thielicke calls the “ontological” approach, over against which may be placed the “personalistic” approach of contemporary European evangelical theology (eg, Barth, Brunner, Thielicke). The features of the personalistic approach are, first, a complete abandonment of all efforts to locate the image, the true humanum, in the ontic qualities of man, and second, a wholehearted adoption of the effort to discover in God's or man's action the precise locus of the imago Dei . The personalistic element comes out in the fact that the essence of the imago is found in those actions of man and God in which they relate to each other as persons. Thus arises the general label given the imago, “relational entity” (a peculiar combination of words, to say the least, for those who think ontologically). For a moment, let us see how these three theologians conceive of this “relational entity.”

Barth characteristically fixes his gaze on God himself to determine what man is. And when he is finished describing man, it is fair to say he has really never taken his eyes off God.

Thus the tertium comparationis, the analogy between God and man, is simply the existence of the I and Thou in confrontation. This is first constitutive for God, and then for man created by God.28

The imago Dei is not a quality possessed by man; it is a condition in which man lives, a condition of confrontation established and maintained by the Creator. Thus in no sense can we speak of man losing this image. “What man does not possess he can neither bequeath nor forfeit.”29

Brunner suggests, first of all, that there is a formal, structural imago which consists not in the possession of a rational nature existing in its own right, but in man's relation to God as a responsible, personal being. This formal imago cannot be lost, but Brunner suggests secondly that “The existence of a merely formal responsibility, without its material fulfillment through the love of God, is the result of the Fall and of Sin.”30 Thus Brunner distinguishes the imago as a “formal” and lasting responsibility on the one hand, and the imago as a man's proper “material” response to God on the other hand, namely, his yes to God.

There is a step which Brunner takes, however, that to me is illegitimate on the basis of the scriptural evidence. He believes that “The restoration of the imago Dei, the new creation of the original image of God in man, is identical with the gift of God in Jesus Christ received by faith.”31 To claim, as Brunner does here, that the image of God received in regeneration is a restoration of the “original image” is to go beyond the limitations of the evidence. If we do not know the precise nature of the original imago, we cannot know what constitutes its restoration. The fact that Paul not once chose explicitly to relate the imago of Genesis 1 and the “new creation” should caution our efforts as well. The danger in pursuing such a correlation is the tendency either to restrict unduly the content of the “new creation” or to expand the imago of Genesis 1.

As Thielicke presents his view in Theological Ethics, Vol. 1, it is very difficult to pin down. He comes at the subject from a number of different angles, and, in the end, his ideas seem very much like a distillation of Barth and Brunner. Like Barth, he locates the imago in God himself.

What is at issue is the imago which God has of us. . . . Hence the imago Dei — man! — is the object of faith and not of knowledge. Man really exists only in the consciousness of God. Hence man is present to men only as God himself is present, namely, in faith.32

But like Brunner, he conceives of the imago in two senses, which he calls the positive and the negative “modes.” The positive mode of the imago Dei is that positive relationship in which man was created, from which he fell, and to which he may return through faith in Christ. The negative mode of the imago Dei is the relationship which endures in fallen, unregenerate man. The fall is the loss of a positive relationship. But that man can see his present relation as a negative shows that the image remains. That man can reflect on his loss, and be addressed on the basis of it, bears witness to an alien dignity.33

I turn now to ask the question: Why this turn in modern theology? What has occasioned the abandonment of ontology in preference for personalism? And finally: Which of these approaches, if either, leads to the truth? Let us take as a sample argument (not the best) against the ontological approach the following statement of Helmut Thielicke.

Paul said that “whatsoever is not of faith is sin, ” and the moment his “whatsoever” is limited in the slightest degree, eg, by the setting apart of certain ontic spheres which are neutral as regards faith, the sola gratia and sola fide are abandoned in principle.34

This statement represents an intolerable exegesis of the biblical passage quoted. The quote is Romans 14:23 and has to do with eating and drinking in a questionable situation. The entire verse is, “But whoever has doubts is condemned, if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin.” Thielicke has converted a local moral affirmation into a sweeping metaphysical affirmation about all that is. Whether or not there is anything neutral about man is a fair question to ask, but it will never be answered by this kind of proof-texting.

Perhaps it is unfair, however, to examine such surface arguments without understanding the theological and philosophical underpinnings of the personalistic approach. Both personalistic and ontological approaches speak of relationships. But the person who thinks ontologically always asks the question: Who or what is relating? The personalist makes no distinction between the one who relates and the relation itself. Being, for the personalist, consists in action, specifically interpersonal action, ie, relationships. Theologically, this kind of thinking is an effort to think biblically. For example, Thielicke says,

The attempt to differentiate the essence of the imago from its manifestation . . . has no foundation in the Bible and betrays a platonic mode of thinking. The imago of God consists in its manifestation….”35

The Bible never offers us the ontological content of the imago . It presents an imago in its manifestation, a God who acts, and a man of faith. This mode of thinking becomes very attractive when one sees that a number of biblical problems are lessened by its use (eg, faith and works).

But the personalistic approach should be seen in its philosophical context as well as its theological context. Personalism in theology is just one shoot growing out of the much larger branch of modern philosophy characterized by the rejection of the Kantian distinction between subject and object. Immanuel Kant is noted for his attempt to reconcile the materialist and the idealist philosophies which he inherited in 18th century Germany. On the one hand, he asserts the existence of a reality outside our consciousness which he calls the “thing-in-itself.” But, one the other hand, the “thing-in-itself, ” he says, is inherently unknowable, beyond our cognition. The mind (subject) brings to the chaos of sense experience (object) the categories which are able to present the “thing-in-itself” to the knower as knowable. Modern existentialism, which appears to have had a profound influence on contemporary evangelical theology, reckons Kant's description utterly passé . The “thing-in-itself” is a useless cipher. Characteristic of existentialists of every stripe is the affirmation that “existence precedes essence or, if you prefer, that subjectivity must be the starting point.”35 This is the philosophical structure that has influenced almost every branch of thought in this century. In art, a picture consists in the way we see; in hermeneutics, the meaning of the text is a horizon-fusion; in theology, revelation is truth which happens in an existential encounter. Against this background the personalist's aversion to ontological thinking is understandable. The poor man trapped in the world of ontology asks, “Is not man, when he is addressed by God, characterized at least by a quality of addressability?” And Thielicke responds,

That there is no such attribute or epistemological quality as 'addressability, ' we would assert as forcefully as possible by our statement that it is the divine address which constitutes the person as imago Dei .36

For the ontological thinker and the personalist thinker to argue about the nature of the imago of God is fruitless, because they do not even speak the same language. Ontologically speaking, to say the imago “consists in a relationship” is neither true nor false; it is nonsense. A relationship is definable only in terms of beings that relate or are related, and apart from these entities, relationship is inconceivable.

At this point I should confess that I am one of those who is convinced by the eminently common-sense view characterized by ontological thinking. To clarify my position over against the personalist, let us look at an analogy which Thielicke uses.

It is the very essence of a picture — that is its point! — to “effect” something, for example, in the person who looks at it; it “consists” in this effect, not in the variety of colors.37

I take the very opposite view. The essence of the picture is grounded in the color and configuration of the stuff on the canvas. If a picture's essence consists in the onlooker's response, then the Mona Lisa has millions of essences, and that, in my opinion, is no essence at all. The one, common “essential” factor in every person's encounter with the Mona Lisa is the unalterable color and shape of the lady herself. Thus I believe in the “thing-in-itself” and say with the early church fathers that where there is relationship, there must be that which relates.

To the personalist's criticism that ontological thinking is foreign to the Bible, I am less antagonistic. The Bible does depict a God who acts and a man who believes or rebels; it does omit, by and large, ontological speculation about the essence of God and man. But is it not an argument from silence to debate one way or the other about the metaphysical underpinnings of biblical thought? The Bible is history and story; it does not claim to give its own philosophical ground. The important question to ask is: Would not a story sound the same whether told by one who thinks ontologically or one who thinks personalistically? For example, if I were to say, “Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians” (Exodus 14:30), how would my hearer know whether my view of reality was such that God consists in this saving act, or was such that he exists in and of himself apart from his deed? I am not trying to foist onto the biblical writers any specific way of thinking. I am simply trying to take some of the wind out of the sails of those who too readily confine biblical thought to any one mold — ontological or personalistic.

I turn now to what seems to me to be the greatest difficulty the ontological view has to overcome: the question: Is Satan in the imago of God? If we locate the imago Dei in man's reason, oughtness, and freedom, it appears that Satan along with man has these qualities and is like man, in the image of God.38 My first response to this conclusion was: “Yes, I guess Satan is in the image of God, like fallen man.” But there is a problem with this confession. Genesis 9:6 and James 3:9 seem to make man's possession of the image of God the ground for his right not to be murdered and not to be cursed. Satan, however, is obviously given no such right in Scripture; he, indeed, is the cursed one. Therefore, the mere possession of the traditional ontic qualities does not mean man is in the image of God. The imago must be other than, or more than, these attributes.

In the introduction to this paper I said I would work out a systematic, theological definition of the imago Dei . In the course of the discussion, several limitations of such a definition have emerged. The Old Testament does not tell us the nature of the image of God. The New Testament tells us much about the new creation in Christ, but does not explicitly relate this to the image of God in the Old Testament. Finally, the problem of Satan just stated keeps us from a simple paralleling of attributes in man and God as the basis for a description of the imago Dei . The Bible is not as concerned as we are to discover the precise nature of man's God-likeness.

For the sake of systematic theology, however, I offer the following conclusion: What the full meaning of man's God-likeness is cannot be determined until all that man and God are is known. Man as man — a complex, physical/spiritual being — in his wholeness, not his parts, is like God. It is not enough to say he reasons, nor is it enough to say he is addressed, for Satan, too, reasons and is addressed. Our definition of the imago Dei must be broad because the only sure statements we have about the imago are broad. The definition I offer is this: The imago Dei is that in man which constitutes him as him-whom-God-loves .

The obvious thrust of this definition is to insist that this something intrinsic to man cannot completely be specified (indeed, the Scriptures do not specify its content). I have thus removed myself from the traditional orthodox view which I described earlier. An important result of this move is that I do not have to assert that man is a morally neutral being. In fact, I choose not to say anything at all about this issue. Whether I believe man is a morally free being or is absolutely determined does not affect the definition of the imago Dei I have offered. My concern is to maintain, not that man is free in himself, but that he is something in himself.

Endnotes


 1. All quotations from the Bible will be from the English Standard Version, unless otherwise noted. ↩

 2. Molten images to be destroyed (Numbers 33:52); images of tumors and images of mice (1 Samuel 6:5); images of Baal (2 Chronicles 23:17; 2 Kings 11:18); abominable images made of ornaments (Ezekiel 7:20); images of men made of gold and silver (Ezekiel 16:17); images of Chaldeans portrayed in vermillion on a wall (Ezekiel 23:14); images of other gods and kings (Amos 5:25); the image made of five substances (Daniel 2:31–35); the image sixty cubits high and sixty cubits wide (Daniel 3, twelve times). ↩

 3. Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary, translated by John H. Marks, The Old Testament Library (Philadelphia: Westminster, 1961), 56. ↩

 4. “To whom then will you liken God?” (Isaiah 40:18); the model of the altar (2 Kings 16:10); in the furnishing of the temple there were figures of gourds (2 Chronicles 4:3); the likeness of a throne (Ezekiel 10:1). ↩

 5. “As for their appearance, the four had the same likeness” (Ezekiel 10:10). ↩

 6. Karl Barth, The Doctrine of Creation Part 1, Vol. 3.1 of Church Dogmatics, ed. GW Bromiley and TF Torrance, trans JW Edwards, O. Bussey, and H. Knight (Edinburgh: T&T Clark, 1958), 197. ↩

 7. HC Leupold, Exposition of Genesis (Columbus: Wartburg Press, 1942), 88. ↩

 8. Von Rad, Genesis, 56. ↩

 9. Helmut Thielicke, Foundations, Vol. 1 of Theological Ethics, ed. William H. Lazareth (Philadelphia: Fortress Press, 1966), 157. ↩

 10. Von Rad, Genesis, 57. ↩

 11. Von Rad, Genesis, 57. ↩

 12. Barth, The Work of Creation, 183. ↩

 13. Wilhelm Gesenius, Gesenius' Hebrew Grammar, ed. Emil Kautzsch, trans. AE Cowley (Oxford: Clarendon Press, 1966), 398. ↩

 14. Barth, The Work of Creation, 186. ↩

 15. Barth, The Work of Creation, 200. ↩

 16. The image of Caesar on Roman money (Matthew 22:20, cf. Mark 12:16; Luke 20:24); images resembling men and animals (Romans 1:23); the image of the beast (Revelation 13:14–15; 14:19; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4, ). ↩

 17. John Murray, The Epistle to the Romans: The English Text with Introduction, Exposition, and Notes., NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 318. ↩

 18. JB Lightfoot, St. Paul's Epistle to the Colossians and to Philemon (Grand Rapids: Zondervan, 1969), 215. ↩

 19. Barth, The Doctrine of Creation, 184. ↩

 20. Barth, The Doctrine of Creation, 186. ↩

 21. Thielicke, Foundations, 157. ↩

 22. Barth, The Doctrine of Creation, 194. ↩

 23. Cf. Brunner's criticism of Barth's view: Emil Brunner, The Christian Doctrine of Creation and Redemption, Vol. 2 of Dogmatics, trans. Olive Wyon (Philadelphia: The Westminster Press, 1952), 63. ↩

 24. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 3 vols. (New York: Benzinger, 1947), 1:15. ↩

 25. Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1939), 202. For example: “God then made man in his own image. For he created him a soul endowed with reason and intelligence.” Augustine, The City of God, Modern Library (New York: Modern Library, 1950), 407. ↩

 26. Likeness is distinct from image “so far as any likeness falls short of image, or again, as it perfects the idea of image .” Aquinas, Summa Theologica, 1:477. ↩

 27. Aquinas, Summa Theologica, 1:471–72 (italics added). ↩

 28. Barth, The Doctrine of Creation, 185. ↩

 29. Barth, The Doctrine of Creation, 200. ↩

 30. Brunner, Creation and Redemption, 78. ↩

 31. Brunner, Creation and Redemption, 58. ↩

 32. Thielicke, Foundations, 165. ↩

 33. Thielicke, Foundations, 168–70. ↩

 34. Thielicke, Foundations, 208. ↩

 35. Jean-Paul Sartre, “Existentialism, ” in A Concise Dictionary of Existentialism: Kierkegaard, Jaspers, Marcel, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, ed. Ralph B. Winn (New York: Philosophical Library, 1960), 33. ↩

 36. Thielicke, Foundations, 165. ↩

 37. Thielicke, Foundations, 157. ↩

 38. Thielicke, Foundations, 159, 161. ↩

แนะนำ

ความโดดเด่นของพระเยซูคือเพื่อชีวิตประจำวัน
2019
วางนอกเหนือน้ำหนักทุกตัว
2019
ความช่วยเหลือที่เราซ่อนไว้ในที่สูง: จากทูตสวรรค์องค์หนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
2019