กำลังจะตายเพื่อพระสิริของพระคริสต์

จุดประสงค์หลักของพระเจ้าสำหรับการดำรงอยู่ของเราคือการสะท้อนถึงพระสิริของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าให้ชีวิตเราด้วยร่างกายและจิตใจและหัวใจเราอาจดึงดูดความสนใจของพระเยซูและทำให้เขาดูดีที่สุดเท่าที่เขาเป็นจริง จุดประสงค์สำหรับการดำรงอยู่ของเรานี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตาย มันเป็นจุดประสงค์ของการตายของเราและจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตหลังความตาย

สำหรับคริสเตียนชีวิตนิรันดร์ได้เริ่มขึ้นแล้วและจะไม่ถูกขัดจังหวะด้วยความตายหรือการตัดสิน พระเยซูทรงสอนสิ่งนี้เมื่อเขาพูดว่า“ เราบอกความจริงกับคุณว่าใครก็ตามที่ได้ยินคำพูดของฉันและเชื่อว่าผู้ที่ส่งฉันมานั้นมีชีวิตนิรันดร์ เขาไม่ได้มาเพื่อการพิพากษา แต่ได้ตายจากความตายไปสู่ชีวิต” (ยอห์น 5:24) โดยความเชื่อในพระคริสต์การตัดสินของเรานั้นผ่านพ้นไปแล้วและการตายของเราก็ผ่านพ้นไปแล้ว ความตายไม่ใช่ความตายอีกต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ สาระสำคัญของสิ่งที่ทำให้ตายมีการเปลี่ยนแปลง

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร “ เหล็กไนแห่งความตายคือบาปและพลังแห่งบาปคือกฎหมาย แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:56) พระคริสต์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบ “ พระเยซูทรงตอบว่า 'ขอให้เป็นอย่างนี้เถิดเพราะเราสมควรจะทำให้ความชอบธรรมทั้งปวงนี้เป็นจริง'” (มัทธิว 3:15) เขายังรับเอาการสาปแช่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เราเพราะบาปของเรา “ พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการสาปแช่งของกฎโดยกลายเป็นคำสาปสำหรับเรา” (กาลาเทีย 3:13) ดังนั้นในพระคริสต์ความชอบธรรมที่กฎหมายเรียกร้องจากฉันจึงถูกจัดเตรียมไว้สำหรับฉันและการสาปแช่งที่กฎหมายที่ออกเสียงเหนือฉันได้ถูกลบออกไปจากฉัน

ดังนั้นความตายจะหายไป ความตายไม่ใช่ความหวาดกลัวอีกต่อไปที่ความตายเคยเป็น ตอนนี้ความตายเปลี่ยนจากชีวิตเป็นชีวิตที่ดีขึ้นจากความศรัทธาไปสู่การเห็นจากการคร่ำครวญไปสู่ความรุ่งโรจน์จากมิตรภาพที่ดีกับพระเยซูไปสู่มิตรภาพที่ดีกว่ากับพระเยซูจากความเจ็บปวดและความสุขสู่ความสุขทั้งหมดจากการต่อสู้กับบาป สำหรับพระเยซู เราได้ผ่านจากความตายสู่ชีวิต

ดังนั้นวิธีที่เราแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในความตายของเราคือเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เมื่อเราตาย นั่นคือสมบัติพวกเขามากกว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือวิธีที่เราบรรลุจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้ตายในฐานะผู้ที่ไม่สามารถตายได้ จุดประสงค์ของการตายที่ไม่ถึงตายนี้คือการเชิดชูพระคริสต์ ความตายเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในโลกที่ตกสู่บาปเพื่อพระคริสต์จะได้รับการสรรเสริญครั้งสุดท้ายจากเราบนโลกก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรรเสริญอย่างไม่รู้จบ

เปาโลกล่าวว่าเราทำเช่นนี้โดยนับความตายเป็นกำไร:“ มันเป็นความคาดหวังและความหวังของฉัน . . พระคริสต์จะได้รับเกียรติในร่างกายของฉัน . . โดยความตาย สำหรับฉันที่จะ . . ความตายคือผลได้” พระคริสต์ทรงขยายเมื่อเราสิ้นพระชนม์เมื่อเราเห็นคุณค่าของพระคริสต์มากจนรู้สึกว่าตาย

ความตายเป็นเวลาสำหรับการเชิดชูพระเจ้า พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ในธรรมิกชนของเขา อีกตัวอย่างหนึ่งคือการตายของปีเตอร์ พระเยซูตรัสกับเขาเกี่ยวกับความตายของเขาว่า“ เมื่อคุณยังเด็กคุณเคยแต่งตัวและเดินตามที่คุณต้องการ แต่เมื่อคุณอายุมากคุณจะเหยียดมือและคนอื่นจะแต่งตัวคุณและพาคุณไปในที่ที่คุณไม่อยู่ อยากไป” (ยอห์น 21:18) จากนั้นจอห์นตีความคำเหล่านี้ให้เราในข่าวประเสริฐของเขา“ [พระเยซูนี้พูดเพื่อแสดงให้เห็นด้วยความตาย [ปีเตอร์] ชนิดใด เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ” (จอห์น 21:19) เราทุกคนต่างก็มีเวลาและทางที่จะตาย นี่เป็นวิธีสุดท้ายในโลกในการสร้างคุณค่าสูงสุดของพระเยซูในชีวิตของเรา นี่เป็นครั้งสุดท้ายบนโลกที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า มันเกิดขึ้นโดยการนับทุกสิ่งบนโลกว่าเป็นความสูญเสีย (ฟิลิปปอย 3: 8) และนับสายตาและการได้ลิ้มรสของพระคริสต์ในสวรรค์เพื่อรับ

ผู้ที่อยู่ข้างหลังรู้สึกถึงความสูญเสียที่นี่อย่างลึกล้ำ มีน้ำตาเหลือล้น ดีจัง. มันเป็นพยานถึงความมีค่าของของขวัญที่ชอบ แต่ที่นี่ถึงแม้จะมีน้ำตาทั้งหมดมีวิธีที่จะขยายพระคริสต์ โยบแสดงให้เราเห็นว่า เมื่อมีข่าวว่าเด็กทั้งสิบคนของเขาตายไปเขาพูดว่า“ โยบลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของเขาโกนศีรษะแล้วล้มลงกับพื้นและนมัสการ และเขาตอบว่า 'ฉันมาจากครรภ์มารดาฉันเปล่าแล้วฉันจะกลับมาอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานและพระเจ้าได้ทรงเอาไป สาธุการแด่นามของพระเจ้า '” (โยบ 1: 20-21) เขาร้องไห้และเขานมัสการ

ให้เราอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อกันและกันเพื่อพระคริสต์จะเป็นจริงอย่างยิ่งต่อเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่และตายในวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความมีค่าสูงสุดของเขาต่อเรา “ ฉันนับทุกสิ่งว่าเป็นความสูญเสียเพราะคุณค่าที่เกินกว่าการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน” (ฟิลิปปอย 3: 8) นี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต: เพื่อสมบัติของพระเยซูเช่นนั้น โปรดอธิษฐานให้ฉัน ฉันอธิษฐานให้คุณ: โอท่านผู้มีความสุขในตอนเช้าด้วยความรักมั่นคงของคุณที่เราอาจมีชีวิตอยู่และตายเพื่อให้คุณดูดีที่สุดเท่าที่คุณเป็น

บาทหลวงจอห์น

แนะนำ

เมื่อคุณไม่รู้สึกอยากนมัสการ
2019
แสงสว่างสำหรับโลกแห่งความมืด: เรื่องราวของโทพีโคเลโซ
2019
อย่าทำให้สับสน "การเรียกผู้สอนศาสนา
2019